P A L V E L U M M E

Suonenjoen Turvapalvelu Oy tarjoaa monipuolisia, laadukkaita ja yksilöllisiä vartiointi-, kiinteistöhuolto- ja turvatekniikkapalveluja. Palvelemme yrityksiä, yhteisöjä sekä yksityishenkilöitä, ja suunnittelemme palvelumme juuri Teidän toiveistanne käsin.


V A R T I O I N T I

Paikallisvartiointi
Piirivartiointi
Myymälävartiointi
Henkilön- ja omaisuudensuojaus
Järjestyksenvalvojapalvelut
Partiointipalvelu päivä-aikaan
Rikosilmoitin- ja LVIS-hälytysten vastaanotto
Vartijakutsu
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien laatiminen

K I I N T E I S T Ö H U O L T O

Lumityöt
Hiekoitukset
Piha- ja puutarhatyöt
Kiinteistöjen valvonta
Viemärisulatukset
Korkeapainepesut
Siivouspalvelut

 T U R V A T E K N I I K K A

Rikosilmoitinjärjestelmät
Hätäkutsu-painikkeet
Kameravalvonta
Kulunvalvonta